Jobba i Oslo

Information om arbetsmarknaden i Oslo

Flower

Intervju #5 – Merethe G. Gulliksen

meretheNamn: Merethe G. Gulliksen
Arbetar med: Rekrytering av IT-personal och uppföljning av konsulter hos våra kunder

Hur ser den norska arbetsmarknaden ut idag?
Vi tror att botten är nådd men det kommer antagligen inte bli någon större tillväxt nu i början på året. Till hösten är det mer troligt att vi kommer se lite tillväxt vilket resulterar i fler lediga jobb. De branscher som märkte av finanskrisen först (transport, logistik, lager och bygg) kommer gå ljusare tider till mötes. IT, ingenjöryrken, ekonomi och administration ligger nog kvar på en stadig nivå. På sista tiden har vi märkt att finanskrisen släppt lite, både i förhållande till fasta- och deltidsjobb så vi tror det är på väg upp – sakta, men säkert.

Vad anser ni om svensk arbetskraft?
Jag har uteslutande positiv erfarenhet med de svenskar jag ordnat jobb åt. För Adecco i helhet är svenskar en otrolig tillgång.

Vad bör svenska arbetssökande tänka på?
Det viktigaste är att förbereda sig genom att skaffa norskt bankkonto och skattekort. Självklart är det bra om man förstår norska också.

Är det svårt att få kompetent och utbildad personal från Sverige?
Inom IT-branschen är det brist på kandidater med en formell utbildning, men å andra sidan har de flesta en hög allmän kunskap. Vi har även många svenskar med högskole- och universitetsutbildning och de är mycket duktiga.

Är svensk arbetskraft billigare?
Nej. Lön baseras på kompetens och erfarenhet, inte nationalitet. Det är inte så att norska arbetsgivare försöker spara pengar genom att använda utländsk arbetskraft, det handlar om att hitta rätt person till rätt plats. Inom flera områden finns det inte ens nog med arbetskraft.

Hur länge stannar en genomsnittssvensk i ett uppdrag?
Det varierar från person till person, vissa jobbar några veckor, andra i flera år. Hos Adecco IT är det vanligt att man stannar mellan 3 mnd till 2 år.

Är det någon skillnad på en Svensk jämfört med en Norrman med samma utbildning?
Det är en väldigt liten skillnad på svenskar och norrmän generellt. Inom några branscher kan det vara en liten skillnad på hur stor erfarenhet man har efter examen, men även detta är baseras främst på personen i fråga.

Det sägs att svenskar har en hög arbetsmoral, stämmer detta?
Vi upplever inte att svenskar som grupp har en utpräglat högre arbetsmoral än andra men det är klart att svenskar som kommer hit för att jobba är väldigt motiverade.

Vad är ditt intryck av norska företag som har svensk personal, har de problem att förstå sina svenska kollegor?
Nej, norrmän förstår svenska väldigt bra. De gånger det är problem är det nog tvärt om, att svenskarna inte förstår norrmännen.

Har svenskarna stora problem med att förstå sina norska kollegor?
Vanligtvis inte, men några kan ha lite problem med norskan, ja.

Något du vill tillägga?
I Adecco har vi många duktiga, motiverade svenskar som jobbar inom de flesta branscher. Vi hoppas att ni vill fortsätta knacka på vår dörr när ni kommer till Norge. Välkomna!

Norsk originalversion:

Navn: Merethe G. Gulliksen
Arbeiter som: Rekruttering av IT personell og oppfølging av konsulenter ute hos våre kunder.

Hvordan ser det norske arbeidsmarkedet ut i dag?
Vi tror at bunnen er nådd, men at vi ikke vil oppleve noen større vekst i begynnelsen av året. Til høsten er det mer sannsynlig at vi vil se en vekst, slik at det ved utgangen av året vil være flere utlyste stillinger enn i fjor.  Bransjene som merket finanskrisen først, som transport, logistikk og lager og bygg og anlegg kan gå lysere tider i møte, mens IT, ingeniøryrker og økonomi og administrasjon vil holde seg stabile. Den siste tiden har vi sett at det har løsnet litt både i forhold til faste og midlertidige oppdrag.  Så vi tror det er på vei opp  - sakte, men sikkert.

Hvordan ser dere på svensk arbeidskraft?
Jeg har utelukkende positiv erfaring med de svenskene jeg har hatt i jobb for meg. For Adecco som helhet representerer svenske arbeidstakere en kjemperessurs.

Hva bør svenske arbeidssøkere tenke på?
Det viktigste er å forberede seg gjennom å ordne seg norsk bankkonto og skattekort. I tillegg er det selvfølgelig viktig å forstå norsk.

Er det vanskelig å få kompetent utdannet personal fra sverige?
Innen IT-bransjen er det mangel på kandidater med formell utdannelse, men våre kandidater har høy allmenn kompetanse. Men vi har også mange svenske med høyskole og universitetsutdanning, og de er meget dyktige.

Er Svensk arbeidskraft billigere?
Nei. Lønn er basert på kompetanse og erfaring, ikke nasjonalitet. Det er ikke sånn at norske arbeidsgivere prøver å spare penger ved å bruke utenlandsk arbeidskraft, det handler om å fylle et tomrom. Innen flere områder er det rett og slett ikke nok arbeidskraft.

Hvor lenge gjennomsnittelig forblir en svenske på et oppdrag/en arbeidsgiver?
Det varierer fra person til person, noen jobber hos oss noen uker, andre blir i mange år. Hos Adecco IT er de vanligvis hos oss mellom 3 mnd. til 2 år.

Hvordan tilsvarer en svensk arbeider kontra en norsk arbeider med samme utdannelse?
Vi ser veldig liten forskjell på svensker og nordmenn generelt. Innen noen bransjer vil det nok være noen ulikheter på hvor mye praktisk erfaring man sitter igjen med etter endt utdannelse, men dette vil i like stor grad være personavhengig.

Det sies at svensker har høy arbeidsmoral, stemmer dette?
Vi opplever ikke at svensker som gruppe har en utpreget høyere arbeidsmoral enn andre. Men det er klart at svensker som kommer til Norge for å jobbe, vil ofte være veldig motiverte for jobb.

Hva er ditt inntrykk av norske bedrifter som har svenske arbeidere, er det store problemer med å forstå sine svenske kollegaer?
Nei, nordmenn forstår generelt svensker veldig godt. De gangene det er et problem er det nok heller omvendt, at svenskene ikke forstår nordmenn.

Har de svenske ansatte store problem med å forstå sine norske kollegaer?
Som hovedregel ikke, men noen har problemer med norsk, ja.

Noe du vil legge til?
I Adecco har vi mange flinke motiverte svensker som jobber for oss innen de fleste bransjer. Og vi håper at ”söta bror” vil fortsette å banke på vår dør når dere kommer til Norge. Velkommen skal dere være!

Tags: , ,

  • http://my-addr.com/ Boordync-online

    Ja, sannsynligvis sa det er