Jobba i Oslo

Information om arbetsmarknaden i Oslo

Flower

Posts Tagged ‘Bemmaningsföretag’

Bemanning eller headhunting?

Vad är det egentligen som skiljer ett s.k. bemanningsföretag från ett företag som jobbar med headhunting? Vi reder ut begreppen!

Bemanningsföretag
Detta är benämningen på ett företag som bygger upp ett stort nätverk av kontakter / anställda, ofta genom registrering på deras webbplats och med introduktionsintervjuer. De mest kända inom denna bransch är nog Adecco, Manpower och Proffice. När de hittar ett jobb som passar just dig får du ett anställningskontrakt under en bestämd period, vanligtvis 6 månader. Under denna tid hyr bemanningsföretaget ut dig till företaget som behöver dig. När perioden är över är det sedan upp till företaget att anställa dig, förlänga sitt (och ditt) kontrakt med bemanningsföretaget eller helt enkelt låta dig gå.

Att jobba för ett bemanningsföretag har både sina för- och nackdelar. Fördelarna är att det ofta finns gott om jobb och att du fort kommer ut i nya uppdrag, du har ofta förmåner i form av rabatter på träningskort och du har möjlighet att få kortare uppdrag i perioder då det saknas jobb som passar dina kunskaper. Den enda stora nackdelen är att du helt garanterat får en sämre lön än vad du hade haft om du varit direktanställd hos företaget de hyr ut dig till. Oftast betalar företagen din dubbelt så mkt som du får i lön.

Hur kan detta då vara en lösning många företag nappar på? Varför betala överpris för att hyra in kompetens när de lika gärna kan anställa någon direkt och betala mindre? Jo, i Norge är det nämligen väldigt ovanligt att man ger folk sparken helt enkelt. När du väl är fast anställd sitter du ganska tryggt så länge inte företaget drabbas av stora nedskärningar. Företagen vänder sig alltså till bemanningsföretag när de är osäkra om de behöver en person för en position i mer än 6-12 mnd. I och med att de hyr dig kan de bli av mig dig så fort ditt uppdrag är slutfört. Det är den nakna sanningen.

Headhunting
Många företag jobbar även med s.k. headhunting. En del företag, såsom 4UC och Headhunt, har detta som sin primära affärsmodell medan andra kombinerar det med bemanning / uthyrning. Att bli ”headhuntad” har stora fördelar när det gäller lön och säkerhet. Företag anlitar dessa firmor för att snabbt och effektivt hitta rätt person för rätt position och ge dem en fast- eller provanställning direkt. Du slipper alltså mellanhanden och kan mer eller mindre räkna med en bättre lön än om du jobbar via ett bemanningsföretag. Firman som headhuntat dig får en engångssumma för att de fann rätt person och din kontakt med dem slutar där. Du har nu direktkontakt med din arbetsplats och slipper svara mot två firmor.

Många firmor som jobbar med headhunting använder sig av det sociala nätverket LinkedIn. Vi rekommenderar därför att du registrerar dig där om du inte redan är medlem.

Summering
Att säga vilken väg just du bör välja är omöjligt. Det beror på din arbetssituation och dina personliga egenskaper och kunskaper. Är du högutbildad eller besitter goda kunskaper inom ett specifikt arbetsområde har du lättare att bli headhuntad. Om du å andra sidan behöver ett jobb fort för att betala hyran rekommenderar vi att du uppsöker ett bemanningsföretag då de ofta kan få dig ut i jobb fortare.

Det är dock inget som hindrar dig att kontakta både bemanningsföretag och firmor som jobbar med headhunting. Ju mer ställen du söker på desto lättare är det att få ett jobb! :)


Intervju #5 – Merethe G. Gulliksen

meretheNamn: Merethe G. Gulliksen
Arbetar med: Rekrytering av IT-personal och uppföljning av konsulter hos våra kunder

Hur ser den norska arbetsmarknaden ut idag?
Vi tror att botten är nådd men det kommer antagligen inte bli någon större tillväxt nu i början på året. Till hösten är det mer troligt att vi kommer se lite tillväxt vilket resulterar i fler lediga jobb. De branscher som märkte av finanskrisen först (transport, logistik, lager och bygg) kommer gå ljusare tider till mötes. IT, ingenjöryrken, ekonomi och administration ligger nog kvar på en stadig nivå. På sista tiden har vi märkt att finanskrisen släppt lite, både i förhållande till fasta- och deltidsjobb så vi tror det är på väg upp – sakta, men säkert.

Vad anser ni om svensk arbetskraft?
Jag har uteslutande positiv erfarenhet med de svenskar jag ordnat jobb åt. För Adecco i helhet är svenskar en otrolig tillgång.

Vad bör svenska arbetssökande tänka på?
Det viktigaste är att förbereda sig genom att skaffa norskt bankkonto och skattekort. Självklart är det bra om man förstår norska också.

Är det svårt att få kompetent och utbildad personal från Sverige?
Inom IT-branschen är det brist på kandidater med en formell utbildning, men å andra sidan har de flesta en hög allmän kunskap. Vi har även många svenskar med högskole- och universitetsutbildning och de är mycket duktiga.

Är svensk arbetskraft billigare?
Nej. Lön baseras på kompetens och erfarenhet, inte nationalitet. Det är inte så att norska arbetsgivare försöker spara pengar genom att använda utländsk arbetskraft, det handlar om att hitta rätt person till rätt plats. Inom flera områden finns det inte ens nog med arbetskraft.

Hur länge stannar en genomsnittssvensk i ett uppdrag?
Det varierar från person till person, vissa jobbar några veckor, andra i flera år. Hos Adecco IT är det vanligt att man stannar mellan 3 mnd till 2 år.

Är det någon skillnad på en Svensk jämfört med en Norrman med samma utbildning?
Det är en väldigt liten skillnad på svenskar och norrmän generellt. Inom några branscher kan det vara en liten skillnad på hur stor erfarenhet man har efter examen, men även detta är baseras främst på personen i fråga.

Det sägs att svenskar har en hög arbetsmoral, stämmer detta?
Vi upplever inte att svenskar som grupp har en utpräglat högre arbetsmoral än andra men det är klart att svenskar som kommer hit för att jobba är väldigt motiverade.

Vad är ditt intryck av norska företag som har svensk personal, har de problem att förstå sina svenska kollegor?
Nej, norrmän förstår svenska väldigt bra. De gånger det är problem är det nog tvärt om, att svenskarna inte förstår norrmännen.

Har svenskarna stora problem med att förstå sina norska kollegor?
Vanligtvis inte, men några kan ha lite problem med norskan, ja.

Något du vill tillägga?
I Adecco har vi många duktiga, motiverade svenskar som jobbar inom de flesta branscher. Vi hoppas att ni vill fortsätta knacka på vår dörr när ni kommer till Norge. Välkomna!

Norsk originalversion:

Navn: Merethe G. Gulliksen
Arbeiter som: Rekruttering av IT personell og oppfølging av konsulenter ute hos våre kunder.

Hvordan ser det norske arbeidsmarkedet ut i dag?
Vi tror at bunnen er nådd, men at vi ikke vil oppleve noen større vekst i begynnelsen av året. Til høsten er det mer sannsynlig at vi vil se en vekst, slik at det ved utgangen av året vil være flere utlyste stillinger enn i fjor.  Bransjene som merket finanskrisen først, som transport, logistikk og lager og bygg og anlegg kan gå lysere tider i møte, mens IT, ingeniøryrker og økonomi og administrasjon vil holde seg stabile. Den siste tiden har vi sett at det har løsnet litt både i forhold til faste og midlertidige oppdrag.  Så vi tror det er på vei opp  - sakte, men sikkert.

Hvordan ser dere på svensk arbeidskraft?
Jeg har utelukkende positiv erfaring med de svenskene jeg har hatt i jobb for meg. For Adecco som helhet representerer svenske arbeidstakere en kjemperessurs.

Hva bør svenske arbeidssøkere tenke på?
Det viktigste er å forberede seg gjennom å ordne seg norsk bankkonto og skattekort. I tillegg er det selvfølgelig viktig å forstå norsk.

Er det vanskelig å få kompetent utdannet personal fra sverige?
Innen IT-bransjen er det mangel på kandidater med formell utdannelse, men våre kandidater har høy allmenn kompetanse. Men vi har også mange svenske med høyskole og universitetsutdanning, og de er meget dyktige.

Er Svensk arbeidskraft billigere?
Nei. Lønn er basert på kompetanse og erfaring, ikke nasjonalitet. Det er ikke sånn at norske arbeidsgivere prøver å spare penger ved å bruke utenlandsk arbeidskraft, det handler om å fylle et tomrom. Innen flere områder er det rett og slett ikke nok arbeidskraft.

Hvor lenge gjennomsnittelig forblir en svenske på et oppdrag/en arbeidsgiver?
Det varierer fra person til person, noen jobber hos oss noen uker, andre blir i mange år. Hos Adecco IT er de vanligvis hos oss mellom 3 mnd. til 2 år.

Hvordan tilsvarer en svensk arbeider kontra en norsk arbeider med samme utdannelse?
Vi ser veldig liten forskjell på svensker og nordmenn generelt. Innen noen bransjer vil det nok være noen ulikheter på hvor mye praktisk erfaring man sitter igjen med etter endt utdannelse, men dette vil i like stor grad være personavhengig.

Det sies at svensker har høy arbeidsmoral, stemmer dette?
Vi opplever ikke at svensker som gruppe har en utpreget høyere arbeidsmoral enn andre. Men det er klart at svensker som kommer til Norge for å jobbe, vil ofte være veldig motiverte for jobb.

Hva er ditt inntrykk av norske bedrifter som har svenske arbeidere, er det store problemer med å forstå sine svenske kollegaer?
Nei, nordmenn forstår generelt svensker veldig godt. De gangene det er et problem er det nok heller omvendt, at svenskene ikke forstår nordmenn.

Har de svenske ansatte store problem med å forstå sine norske kollegaer?
Som hovedregel ikke, men noen har problemer med norsk, ja.

Noe du vil legge til?
I Adecco har vi mange flinke motiverte svensker som jobber for oss innen de fleste bransjer. Og vi håper at ”söta bror” vil fortsette å banke på vår dør når dere kommer til Norge. Velkommen skal dere være!